Hoppa till innehåll

Information

Tammerfors idrottsläkarstation är ett av Finlands sex idrottmedicinska center. Undervisnings- och kulturministeriet finansierar de idrottsmedicinska centrens verksamhet. Centrens uppdrag är att bedriva idrottsmedicinsk forskning, specialiseringsutbildning i idrottsmedicin tillsammans med universiteten, utbildning och kommunikation samt regional serviceverksamhet.

Tjänster

Våra hälso- och testningstjänster är riktade till alla från nybörjare inom motion till tävlingsidrottare. Samarbetet mellan våra olika experter möjliggör planering av en heltäckande vård redan under ett första besök. 

Forskning

Tyngdpunkten i vår vetenskapliga forskningsverksamhet ligger på trygg motion. Målet med forskningsverksamheten är att främja hälsan och förebygga skador hos motionärer och idrottare inom olika idrottsgrenar.

Utbildning

Våra sakkunniga erbjuder utbildning om teman inom trygg motion till tränare, instruktörer, idrottare, lärare, hälsovårdspersonal och andra professionella och studenter inom motion och idrott.  

Kommunikation

Via webbsidorna för programmet En frisk idrottare (Terve urheilija-ohjelma) samt sociala medier informerar Taula om sina forskningsresultat. Kommunikationsverksamheten sker i samarbete med UKK-institutet.

Utvecklingsprojekt

Målet med våra utvecklingsprojekt är att öka tryggheten inom idrott, motion och fritid genom olika projekt som riktas till olika målgrupper.

Dela på sociala medier:
Upp