Hyppää sisältöön

Tietoa meistä

Tampereen urheilulääkäriasema (Taula) on UKK-instituutin yhteydessä toimiva liikunta- ja urheilulääketieteen keskus, joka on toiminut vuodesta 1980. 

Palvelut | Tutkimus | Koulutus | Kehittämishankkeet

Taula on yksi kuudesta Suomen liikuntalääketieteen keskuksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa liikuntalääketieteen keskusten toimintaa. Keskusten tehtävänä on liikuntalääketieteellisen tutkimuksen tekeminen, liikuntalääketieteen erikoistumiskoulutus yhdessä yliopistojen kanssa, koulutus- ja viestintä sekä alueellinen palvelutoiminta. 

Tampereen urheilulääkäriasema on osa UKK-instituuttia.

Palvelut

Terveys- ja testauspalvelumme ovat suunnattuja kaikille liikunnan aloittajasta kilpaurheilijaan. Yhteistyö eri asiantuntijoidemme välillä mahdollistaa kokonaisvaltaisen hoidon suunnittelun jo yhden käynnin aikana.

Lue lisää palveluistamme.

Tutkimus

Tieteellisen tutkimustoimintamme painopiste on liikuntaturvallisuudessa. Tutkimustoiminnan tavoitteena on eri liikuntalajien harrastajien ja urheilijoiden terveyden edistäminen ja vammojen ehkäisy. 

Lue lisää tutkimustoiminnasta.

Koulutus

Asiantuntijamme tarjoavat koulutusta liikuntaturvallisuuden teemoista valmentajille, ohjaajille, urheilijoille, opettajille, terveydenhuoltohenkilöstölle ja muille liikunnan ammattilaisille ja opiskelijoille. 

Lue lisää koulutuksistamme.

Viestintä

Taulan tutkimustuloksista viestitään Terve urheilija -ohjelman verkkosivujen sekä sosiaalisen median kautta. Taulan viestintää tehdään yhteistyössä UKK-instituutin kanssa.

Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeidemme tavoitteena on lisätä urheilun, liikunnan ja vapaa-ajan turvallisuutta eri kohderyhmille suunnattujen hankkeiden avulla. 

Liikuntavammojen esiintyvyys ja riskitekijät lapsilla ja nuorilla (PARIPRE)

Hankkeen tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyä ja vammojen riskitekijöiden tunnistamista. Hanketta toteutetaan Erasmus+ -rahoituksella Slovakiassa, Sloveniassa, Tšekissä, Puolassa ja Suomessa.

Hankkeen osana on julkaistu suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn.

LiVE – Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma 2006–

Liikuntavammojen Valtakunnallisen Ehkäisyohjelman (LiVE) tavoitteena on terveellisten ja turvallisten liikuntatottumusten edistäminen ja liikunnasta aiheutuneiden tapaturmien ja vammojen vähentäminen.  

LiVE-ohjelma aloitti toimintansa 1.3.2006. Ohjelman toimeenpanohankkeita ovat Terve urheilija -ohjelma, Terve koululainen -hanke ja Smart Moves -hanke. 

Terve urheilija 2006–  

Terve urheilija -ohjelman päämääränä on terve ja menestyvä urheilija.  

Terve urheilija -ohjelman tavoitteena on viedä tutkittua tietoa ja käytännön taitoja vammojen ehkäisystä, urheilijan terveydestä ja ravitsemuksesta valmentajille ja urheilijoille, heidän taustajoukoilleen sekä kaikille urheilusta kiinnostuneille.

Ohjelman verkkosivuilta löytyy tietoa ja materiaaleja terveyttä edistävän ja vammoja ehkäisevän harjoittelun tueksi. Kaikille avoimista materiaaleista löydät mm. harjoitusohjelmia, videoita, tutkimusjulkaisuja ja ravitsemusohjeita. Lisäksi ohjelma järjestää urheiluvammojen ehkäisyn valmentajakoulutuksia ympäri Suomen.

Sloganimme: Terve urheilija menestyy! Tutkittu tieto valmennuksen tueksi

TEKO – Terve koululainen 2010– 

Terve koululainen -hankkeen tavoitteena on ehkäistä kouluikäisten lasten ja nuorten liikuntavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia. TEKO tuottaa koulujen ja oppilaiden käyttöön materiaalia ja toimintamalleja, jotka tukevat terveellistä ja turvallista liikuntaa. 

Turvallisen ja terveellisen liikunnan moninaisuus on kiteytetty TEKOn elementtiseinään. 

Sloganimme: Terveellisintä ja turvallisinta on, että lapsi ja nuori liikkuu

Smart Moves 2014– 

Smart Moves -hankkeen tavoitteena on lisätä toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten tietämystä terveellisestä ja turvallisesta liikkumisesta, liikuntatapaturmien ennaltaehkäisystä sekä istumisen vaaroista. 

Smart Moves tuottaa erilaisia, innostavia aineistoja ja materiaaleja, jotka suunnitellaan nivoutumaan käytännönläheisesti ammatillisten oppilaitosten opetussuunnitelmiin. Materiaalit tulevat olemaan maksuttomia ja kaikkien saatavilla. 

Sloganimme: Lisää liikettä toiselle asteelle!

Terve urheilijan logo.
Terve koululaisen logo.
Smart movesin logo.
Liikuntalääketiede Suomen logo.

Jaa somessa:
Ylös