Hyppää sisältöön

Tutkimus

Tutkimustoimintamme keskittyy liikuntaturvallisuuden edistämiseen ja terveiden harjoituspäivien lisäämiseen.

Meneillään olevia tutkimuksia | Päättyneitä tutkimuksia

Tampereen urheilulääkäriaseman tutkimustoiminnan painoalue on liikuntaturvallisuuden edistäminen koko väestössä. Tutkimustoiminnan tavoitteena on eri liikuntalajien harrastajien ja urheilijoiden terveyden edistäminen ja vammojen ehkäisy.

Johtavaa liikuntaturvallisuuden tutkimusta 

Taulan tutkimustoiminnan tavoitteena on tehdä tieteellisesti korkeatasoista liikuntaturvallisuustutkimusta, jolle on olemassa suorat käytännön soveltamismahdollisuudet.

Taulan kotimaisia tutkimusyhteistyökumppaneita ovat Tampereen ja Jyväskylän yliopistot, Tampereen yliopistollisen sairaalan neurokirurgian, ortopedian ja traumatologian sekä fysiatrian yksiköt, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä muut liikuntalääketieteen keskukset. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään Norjan liikuntatieteellisen yliopiston ja Calgaryn yliopiston kanssa.

Taulan tutkimusjulkaisut löytyvät UKK-instituutin julkaisuhakemistosta

Terve urheilija -ohjelma jalkauttaa tutkittua tietoa käytäntöön. Lue lisää kehittämishankkeista.

Meneillään olevia tutkimuksia 

COVID-19 ja muut respiratoriset virusinfektiot jääkiekkojoukkueessa (NoFlu 4) 2022–

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä ylähengitysteiden virusinfektioista ja niiden ehkäisystä urheilujoukkueissa.

Vastaava tutkija Olli J. Heinonen
Tampereen urheilulääkäriasemalta tutkijana Timo Hänninen

Liikuntavammojen esiintyvyys ja riskitekijät lapsilla ja nuorilla (PARIPRE) 2021–

PARIPRE on tutkimus- ja kehittämishanke, jonka tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyä ja vammojen riskitekijöiden tunnistamista. Hanketta toteutetaan Erasmus+ -rahoituksella Slovakiassa, Sloveniassa, Tšekissä, Puolassa ja Suomessa. Lue lisää.

Vastaavat tutkijat Mari Leppänen & Kerttu Toivo

Terve juoksija 2020–  

Terve juoksija -tutkimusprojektissa selvitetään aloittelevien juoksuharrastajien vammojen yleisyyttä, riskitekijöitä sekä ennaltaehkäisyä. Tutkimus on osa kansainvälistä yhteistyöprojektia, jossa samanlainen juoksuvammojen ehkäisytutkimus toteutetaan Suomen lisäksi myös Kanadassa. Projektin tarkoituksena on edistää liikunnan harrastajien terveyttä ja liikunnallisen elämäntavan pysyvyyttä terveydenhuollon resursseja säästäen sekä ehkäistä vammojen aiheuttamia lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutuksia. Lue lisää.

Vastaavat tutkijat Jari Parkkari, Kati Pasanen & Mari Leppänen

Jalkapalloilijoiden terveystutkimus 2020– 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää vammojen ja sairauksien esiintyvyyttä, vammojen vakavuutta ja riskitekijöitä Suomessa pelaavilla eliittitason naisjalkapalloilijoilla. Lue lisää.

Vastaava tutkija Mari Leppänen 

Veikkausliigan terveystutkimus 2019– 

Tutkimuksessa selvitetään miesten pääsarjatasolla pelaavien jalkapalloilijoiden vammojen ja sairauksien esiintyvyyttä, vammojen riskitekijöitä sekä vaikutuksia harjoitteluun ja pelaamiseen. Lue lisää.

Vastaavat tutkijat Mari Leppänen & Tommi Vasankari

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa -tutkimus (LIITU): Liikuntavammat 2019–  

LIITU on yhteistyötutkimus, jota johtaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. LIITU-tutkimuksen tavoitteena on luoda Suomeen koko maan kattava 7–19-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen tietojärjestelmä. Tutkimuksessa selvitetään liikuntavammojen määrää ala- ja yläkouluissa. Lue lisää.

Liikuntavammaosion vastaavat tutkijat Mari Leppänen & Jari Parkkari 

Urheilijan fyysiset ominaisuudet, kuormittuminen ja terveys (LOAD) 2019–  

Tutkimuksessa selvitetään SM-liigan pelaajien fyysisten ominaisuuksien, harjoittelun ja pelin aikaisen kuormittumisen sekä terveyden välisiä yhteyksiä.  

Vastaavat tutkijat Marko Haverinen, Jari Parkkari & Mari Leppänen

Urheilijan astma 2019–   

Tutkimuksessa selvitetään urheilijoiden astman yleisyyttä ja syntymekanismeja sekä mitataan hengitysteiden terveyden muutoksia urheilu-uran aikana. Tutkimus tehdään yhteistyössä Tampereen yliopiston, TAYS allergiakeskuksen ja KIHUn kanssa.  

Vastaava tutkija Rikhard Mäki-Heikkilä 

Liikuntalajiluokitus (LLL)

Tavoitteena on liikuntalajiluokituksen käyttöönotto terveydenhuollossa urheiluvammojen yhteydessä.

Vastaavat tutkijat Kerttu Toivo, Jari Parkkari, Mari Leppänen

Päävammojen arviointimenetelmän käyttö ja seuranta jääkiekon SM-liigajoukkueissa 2014– 

Tutkimuksen tarkoituksena on päävammojen ehkäisyn ja laadukkaan hoidon edistäminen jääkiekossa ja muissa kontaktilajeissa. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston, TAYS neurokirugian yksikön ja Suomen jääkiekkoliiton kanssa.  
 
Vastaavat tutkijat Timo Hänninen & Jari Parkkari 

Vammojen epidemiologia ja riskitekijät jääkiekon MM- ja olympiaturnauksissa sekä SM-liigassa (KIAKKO) 2014–  

Tässä tutkimuksessa vammojen seurantaa ja ehkäisyä toteutetaan jääkiekon MM- ja olympiaturnauksissa sekä SM-liigassa. Tutkimus tehdään yhteistyössä Kansainvälinen jääkiekkoliiton ja Suomen jääkiekkoliiton kanssa.  

Vastaavat tutkijat Markku Tuominen, Kerttu Toivo & Jari Parkkari

Terveyttä edistävä liikuntaseura (TELS) 2013– 

TELS-tutkimusprojektia johtaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. Tutkimuksen yhteistyökumppaneita ovat UKK-instituutti sekä kansalliset liikuntalääketieteen keskukset. Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten 9.-luokkalaisten nuorten terveystottumuksia ja elämäntyyliä. Lisäksi selvitetään liikuntaseurassa harrastavien nuorten näkemyksiä ja kokemuksia urheiluharrastuksesta sekä kartoitetaan heidän terveystottumuksiaan ja terveydentilaansa. Myös urheilijan terveystarkastus on yksi tutkimuksen osa-alue. Lue lisää.

Vastaavat tutkijat Jari Parkkari & Kerttu Toivo

Terve futaaja (TEFU) 2013–

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, voidaanko lasten jalkapallossa sattuvia vammoja ehkäistä hermolihasjärjestelmää aktivoivan harjoitusohjelman avulla. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Suomen palloliiton ja Eerikkilän urheiluopiston kanssa. Lue lisää.

Vastaava tutkija Kati Pasanen
Taulan yhteyshenkilö Mari Leppänen

Urheilijan liiketaidot, lihaskunto ja terveys (PROFITS) 2011–

Predictors of lower extremity injuries in team sports (PROFITS) -tutkimuksen tavoitteena on tutkia suosituissa joukkuepalloilulajeissa sattuvien äkillisten ja rasitusvammojen riskitekijöitä. Tavoitteena on myös kehittää urheilijoiden liikehallinnan ja lihastasapainon arviointiin luotettavia mittareita, joilla vammojen riskitekijät voidaan tunnistaa tarkemmin. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen, TAYS:n sekä Oslo Sports Trauma Research Centerin kanssa. Lue lisää.

Vastaavat tutkijat Kati Pasanen & Jari Parkkari
Taulan yhteyshenkilö Mari Leppänen

Päättyneitä tutkimuksia 

Urheilijan psyykkinen terveys 2019–2020  

Tutkimuksen tarkoituksena on urheilijoiden henkisen terveyden monitorointi ja siihen yhteydessä olevien tekijöiden tutkiminen. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Tampereen ja Helsingin yliopistojen kanssa.  

Vastaavat tutkijat Satu Kaski & Jari Parkkari 

Urheile terveenä 2018–2020

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vammojen ja sairauksien esiintyvyyttä, vammojen vakavuutta sekä vaikutuksia eri lajien nuorilla urheilijoilla. Lisäksi tutkittiin unen, kokonaisuusaktiivisuuden sekä kuormitustekijöiden yhteyttä vamma- ja sairastumisriskiin. Tutkimuksessa kartoitettiin myös nuorten urheilijoiden myönteisyyttä ja sitoutumista vammojen ja sairauksien viikoittaiseen monitorointiin. Lue lisää.

Vastaava tutkija Mari Leppänen 

Salibandyvammojen ehkäisytutkimus 2004–2011 

Satunnaistettu interventiotutkimus salibandyvammojen ehkäisystä huipputason naispelaajilla. 

Vastaava tutkija Kati Pasanen 

Selkävaivojen ja tapaturmien määrä ja vaikeusaste varusmiespalveluksen aikana 2007–2015 

Epidemiologinen, prospektiivinen seurantatutkimus selkävaivojen ja tapaturmien määrästä ja vaikeusasteesta varusmiespalveluksen aikana. 

Vastaava tutkija Jari Parkkari 

Varusmiesten selkävaivojen ja tapaturmien ehkäisy 2007–2015 

UKK-instituutin ja Puolustusvoimien yhteistyönä toteutettu interventiotutkimus varusmiespalveluksen alkuvaiheen intensiivisen lihaskuntoharjoittelun ja neuvonnan yhteydestä selkävaivojen ja tapaturmien esiintyvyyteen varusmiespalveluksen aikana. 

Vastaava tutkija Jari Parkkari 

Jaa somessa:
Ylös