Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 

Päivitetty 30.11.2023

Rekisterinpitäjä

Tampereen Urheilulääkäriasema (Y-tunnus 0427806-9)

UKK-instituutti
Kaupinpuistonkatu 1
33500 Tampere
p. 03 28 29 333
taula(a)ukkinstituutti.fi

Yhteyshenkilö

Ylilääkäri Kerttu Toivo, kerttu.toivo(a)ukkinstituutti.fi

Tietosuojavastaava

Kari Tokola, tietosuoja(a)ukkinstituutti.fi

Rekisterin nimi

Tampereen Urheilulääkäriaseman asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

 • Tampereen urheilulääkäriaseman palveluiden järjestäminen ja toteuttaminen 
 • Asiakkaiden tutkimusten ja hoidon suunnittelu, toteutus ja arkistointi 
 • Asiakkaiden ja organisaatioiden laskutus 
 • Rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu ja tilastointi 
 • Yksityisestä terveydenhuoltotoiminnasta annettujen säädösten ja määräysten toteuttaminen

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus 

Toimintaa ohjaava lainsäädäntö (keskeisimmät):

 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus /2016/679) 
 • Tietosuojalaki (1050/2018) 
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 
 • Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007) 
 • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) 
 • Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019) 
 • Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) 
 • Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien

Henkilötietojen kerääminen 

Toimintamme koostuu erilaisista palveluista, joten kerättävän tiedon sisältö vaihtelee. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään palvelutoimintamme toteuttamiseksi eri lainsäädäntöjen ja määräysten mukaisesti. Asiakkaista kerätään välttämättömät tiedot seuraavista

 • Asiakkaan nimi, henkilötunnus, kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
 • Asiakkaan terveystiedot ja -potilastiedot 
 • Laboratorio- ja muut tutkimustiedot 
 • Testauspalveluissa syntyvät tiedot (testitulokset ja muut kuntotestaukseen liittyvät tiedot)
 • Varaus- ja laskutustiedot: laskutustiedot, toimitustiedot, peruutustiedot, varaustiedot
 • Merkinnän tekijöiden tai lukijoiden tiedot 

Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät

 • Potilastietojärjestelmä (Acute, Acuvitec Oy)  
 • Ajanvarausjärjestelmä Vihta (Vihta, tietosuojaliite)
 • Testauslaboratorio 
  • Dynamometri (Biodex)
  • Rasitus-EKG -järjestelmä (GE Case, General Electric
  • Kehonkoostumusanalysaattori (Tanita, MC180) 
  • Virtaus-tilavuus -spirometrialaitteisto (Medikro)
  • Hengityskaasuanalysaattori (Vyntus CPX, Vyaire Medical) 

Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella.

Rekisterin sähköisten tietojärjestelmien ja niiden palvelimien ylläpitotehtäviin ja sovellusasiantuntijatukeen liittyy toimeksiantoja: sähköinen ajanvaraus (Vihta) ja potilastietojärjestelmä (Acute). Tampereen urheilulääkäriaseman toimeksiannosta nämä toimijat käsittelevät henkilötietoja sopimuksen edellyttämässä laajuudessa ja työtehtävien suorittamisen edellyttämässä laajuudessa.

Rekisterin tietolähteet 

 • Asiakas/potilas itse 
 • Henkilökunta, tutkimusten ja hoidon yhteydessä kertyneet tiedot ja konsultaatioiden vastaukset 

Asiakkaan suostumuksella tai toimeksiantosopimukseen liittyen tietoja voidaan saada myös toisilta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiltä esimerkiksi Kansallisen terveysarkiston kautta.

Rekisterin suojauksen periaatteet 

 • Manuaalinen aineisto säilytetään Tampereen Urheilulääkäriaseman lukituissa toimitiloissa.
 • Rekisterin ylläpitojärjestelmiin on pääsy käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla vain niillä Tampereen urheilulääkäriaseman työntekijöillä, joiden työnkuvan kannalta se on oleellista. Osa rekisteritiedoista säilytetään palvelimella, joka on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Palvelin sijaitsee lukitussa ja vartioidussa tilassa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa erillistä suostumusta. Henkilötietoja käytetään ainoastaan kohdassa “Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus” mainittuun tarkoitukseen. Asiakas voi pyynnöstä saada tietoonsa hänestä tallennetut tiedot. Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä tai tietojensa poistamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti Tampereen Urheilulääkäriasemalle kohdassa “Rekisterinpitäjä” esitettyyn osoitteeseen. Rekisterissä olevilla henkilöillä on myös oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta.

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista: https://tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi  

Evästeet 

Pakollisten evästeiden avulla varmistetaan verkkopalvelun tekninen toimivuus, eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin. Verkkosivuilla liikennöidään aina suojatulla yhteydellä (HTTPS).

Sivustolla käytettävät ei-pakolliset evästeet ovat kävijäseurannan evästeitä. Toivomme, että hyväksyt myös ei-pakolliset evästeet, joiden avulla pyritään kehittämään sivustoa. Kerättyä tietoa ei käytetä markkinointiin.

Google Analytics 

Google Analyticsilla keräämme tietoja siitä, miten verkkosivustoa käytetään. Keräämme tietoa muun muassa sivuston kävijämääristä, sekä kävijöiden käyttämistä selaimista ja päätelaitteista. Näitä tietoja käytämme sivuston sisällön ja teknisten ominaisuuksien kehittämiseen.

Verkkosivustolla käytössä olevalla Google Analytics -tilillä on käytössä IP-osoitteiden anonymisointi käyttäjien yksityisyyden suojaamiseksi, tietoja ei jaeta Googlen muiden palveluiden käyttöön. Google Analytics -palvelussa tiedot säilytetään Googlen kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaisesti. 

Evästeasetukset

Jos haluat kieltää evästeiden käytön, voit tehdä sen valitsemalla “Vain pakolliset evästeet” ponnahdusikkunasta. Jos haluat muuttaa tekemääsi päätöstä, se onnistuu täältä:

Muuta evästeasetuksia

Tekninen alusta  

Taula.fi-sivusto on toteutettu WordPress-julkaisujärjestelmällä. Palvelun teknisestä toteutuksesta ja käyttöliittymäsuunnittelusta vastaa Muuks Creative. 

Jaa somessa:
Ylös