Hoppa till innehåll

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning

Uppdaterad 30.11.2023

Registrator

Tammerfors idrottsläkarstation (Y-ID 0427806-9)

UKK-institutet
Kaupinpuistonkatu 1
33500 Tammefors
p. +358 50 306 2356
taula(a)ukkinstituutti.fi

Kontaktperson

Överläkare Kerttu Toivo
kerttu.toivo(a)ukkinstituutti.fi

Dataskyddsombud

Kari Tokola
kari.tokola(a)ukkinstituutti.fi

Registernamn

Tammerfors idrottsläkarstations kundregister

Syfte med personuppgiftsbehandling

 • Organisering och genomförande av tjänsterna vid Tammerfors idrottsläkarstation
 • Planering, genomförande och arkivering av kundundersökningar och behandling
 • Fakturering av kunder och organisationer
 • Planering och statistik över registrarens egen verksamhet
 • Genomförande av föreskrifter och föreskrifter om privat hälso- och sjukvårdsverksamhet

Lagligheten av behandling av personuppgifter

Lagstiftning som styr verksamheten (viktigast):

 • EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679)
 • Dataskyddslagen (1050/2018)
 • Lag om patientens ställning och rättigheter (785/1992)
 • Lag om elektroniskt recept (61/2007)
 • Lag om hälso- och sjukvårdspersonal (559/1994)
 • Lag om sekundär användning av social- och hälsodata (552/2019)
 • Lag om offentlig förvaltningsinformationshantering (906/2019)
 • Uppgifterna i registret används inte för automatiserade enskilda beslut, inklusive profilering

Insamling av personuppgifter

Vår verksamhet består av olika tjänster, så innehållet i den information som samlas in varierar. Personuppgifter samlas in och behandlas för att genomföra vår tjänsteverksamhet i enlighet med olika lagar och förordningar. Följande viktig information samlas in från kunder:

 • Kundens namn, personnummer, hemadress, telefonnummer och mailadress
 • Kundens hälsoinformation och patientinformation
 • Laboratorie- och andra forskningsdata
 • Information som genereras i testtjänster (testresultat och annan information relaterad till konditionstestning)
 • Boknings- och faktureringsinformation: faktureringsinformation, leveransinformation, avbokningsinformation, bokningsinformation
 • Uppgifter om författare eller läsare av inlägget

Registrera dataunderhållssystem

 • Patientinformationssystem (Acute, Acuvitec Oy)
 • Tidsbokningssystem (Vihta)
 • Testlaboratorium
  • Dynamometer (Biodex)
  • EKG-system (GE Case, General Electric)
  • Kroppssammansättningsanalysator (Tanita, MC180)
  • Flödesvolymspirometri (Medikro)
  • Andningsgasanalysator (Vyntus CPX, Vyaire Medical)

Behandlingen av registrets personuppgifter har lagts ut på entreprenad genom ett uppdragsavtal.

Underhållsuppgifterna för registrets elektroniska informationssystem och deras servrar och applikationsexpertstöd är relaterade till uppdrag: elektronisk tidsbokning (Vihta) och patientinformationssystem (Acute). På uppdrag av Tammerfors idrottsmedicinska klinik behandlar dessa aktörer personuppgifter i den utsträckning som krävs enligt avtalet och i den utsträckning som krävs för att utföra sina uppgifter.

Registrets datakällor

 • Kunden/patienten
 • Personal, information som samlas in i samband med undersökningar och behandling samt svar på konsultationer
 • Med kundens medgivande eller i samband med uppdragsavtalet kan information även inhämtas från andra social- och sjukvårdsoperativa enheter, till exempel genom Statens hälsoarkiv.

Principer för registerskydd

Det manuella materialet förvaras på Idrottsmedicinskt centrums låsta kontor i Tammerfors. Endast de anställda vid Tammerfors idrottsmedicinska centrum vars arbetsbeskrivning kräver tillgång till registrets underhållssystem kan använda sitt användarnamn och lösenord. En del av registeruppgifterna lagras på en server som är skyddad av brandväggar, lösenord och andra tekniska medel. Servern är placerad i ett låst och bevakat utrymme.

Regelbundna överföringar av data och överföring av data utanför EU eller EES

Kunddata kommer inte att lämnas ut till tredje part utan separat medgivande från kunden eller dennes juridiska ombud. Personuppgifter kommer endast att användas för det ändamål som nämns i avsnittet “Syfte med personuppgiftsbehandling”. På begäran kan kunden få de uppgifter som finns lagrade om honom. Data överförs inte utanför EU- eller EES-regionerna.

Den registrerades rättigheter

Varje person i registret har rätt att kontrollera sina uppgifter som finns lagrade i registret och kräva rättelse av eventuella felaktiga uppgifter, komplettering av ofullständiga uppgifter eller radering av sina uppgifter. Om en person vill kontrollera de uppgifter som finns lagrade om honom eller begära rättelse, ska begäran skickas skriftligen till Tammerfors Sports Medical Center. Personer i registret har också rätt att få meddelande om datasäkerhetsbrott av personuppgifter.

Cookies

Obligatoriska cookies används för att säkerställa onlinetjänstens tekniska funktionalitet och används inte för andra ändamål. Webbplatser drivs alltid med en säker anslutning (HTTPS). De icke-obligatoriska cookies som används på webbplatsen är besöksspårningscookies. Vi hoppas att du även accepterar icke-obligatoriska cookies, som används för att förbättra sidan. Den insamlade informationen används inte för marknadsföring.

Om du vill neka användningen av cookies kan du göra det genom att välja “Endast obligatoriska cookies” i popup-fönstret.

Google Analytics

Med Google Analytics samlar vi in ​​information om hur webbplatsen används. Vi samlar in information om bland annat antalet besökare på sajten, samt de webbläsare och terminaler som besökarna använder. Vi använder denna information för att utveckla webbplatsens innehåll och tekniska funktioner.

Google Analytics-kontot som används på webbplatsen använder anonymisering av IP-adresser för att skydda användarnas integritet, data delas inte med andra Google-tjänster. I Google Analytics-tjänsten lagras data i enlighet med Googles vid var tid gällande villkor.

Teknisk plattform

Taula.fi-webbplatsen implementeras med publiceringssystemet WordPress. Muuks Creative ansvarar för tjänstens tekniska implementering och design av användargränssnitt.

Dela på sociala medier:
Upp