Ajanvaraus

Tutkimus ja kehittäminen

 Johtavaa liikuntaturvallisuuden tutkimusta

Tampereen Urheilulääkäriaseman (TaULA) tutkimustoiminnan painopiste ja osaamisalue on liikuntaturvallisuuden edistäminen koko väestössä. Keskuksen toteuttamalla tutkimuksella pyritään tätä kautta lisäämään liikunnan ja urheilun yleistä arvostusta ja liikunnallista elintapaa maassamme. Samalla pyritään lisäämään urheilijoiden terveitä harjoitus- ja kilpailupäiviä.

TaULAn tutkimustoiminnan tavoitteena on tehdä sellaista tieteellisesti korkeatasoista liikuntaturvallisuustutkimusta, jolle on olemassa suorat käytännön soveltamismahdollisuudet. Liikuntavammojen Valtakunnallisen Ehkäisyohjelman (LiVE) toteuttaminen yhteistyössä urheilujärjestöjen, urheilun lajiliitojen, VALO-alueiden, urheiluakatemioiden, valmennuskeskusten ja urheiluopistojen kanssa antaa mahdollisuuden viedä liikuntaturvallisuutta edistävää tietoa 300 000 suomalaiselle valmentajalle ja liikunnanohjaajalle. LiVE-ohjelman hankkeisiin voit tutustua tämän sivun alaosassa.


TaULAn tutkimusyhteistyökumppaneita ovat Tampereen ja Jyväskylän yliopistot, Tampereen yliopistollisen sairaalan neurokirurgian, ortopedian ja traumatologian sekä fysiatrian yksiköt, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä muut liikuntalääketieteen keskukset kotimaassa. Lisäksi tehdään kiinteää yhteistyötä Norjan liikuntatieteellisen yliopiston (Oslo Sports Trauma Research Centre), Harvard Medical Schoolin (Boston, USA) ja Calgaryn yliopiston Sport Medicine and Rehabilitation, Sport Injury Prevention Research ja Kinesiology -yksiköiden kanssa.

Kaikki TaULAn tutkimusjulkaisut löytyvät UKK-instituutin sivuilta.


 

Meneillään olevia tutkimuksia


Terve juoksija 2020-

Tässä tutkimusprojektissa selvitetään aloittelevien juoksuharrastajien vammojen yleisyyttä, riskitekijöitä sekä ennaltaehkäisyä. Tutkimus on osa kansainvälistä yhteistyöprojektia, jossa samanlainen juoksuvammojen ehkäisytutkimus toteutetaan Suomen lisäksi myös Kanadassa ja Norjassa. Projektin tarkoituksena on edistää liikunnan harrastajien terveyttä ja liikunnallisen elämäntavan pysyvyyttä terveydenhuollon resursseja säästäen sekä ehkäistä vammojen aiheuttamia lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutuksia.

Vastaava tutkija Jari Parkkari
Lue lisää >>


Jalkapalloilijoiden terveystutkimus 2020-

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää vammojen ja sairauksien esiintyvyyttä, vammojen vakavuutta ja riskitekijöitä Suomessa pelaavilla eliittitason naisjalkapalloilijoilla.

Vastaava tutkija Mari Leppänen
Lue lisää >>


Veikkausliigan terveystutkimus 2019-

Tutkimuksessa selvitetään miesten pääsarjatasolla pelaavien jalkapalloilijoiden vammojen ja sairauksien esiintyvyyttä, vammojen riskitekijöitä sekä vaikutuksia harjoitteluun ja pelaamiseen.

Vastaava tutkija Mari Leppänen
Lue lisää >>


Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa -tutkimus (LIITU): Liikuntavammat
2019-

Yhteistyötutkimus, jota johtaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. LIITU-tutkimuksen tavoitteena on luoda Suomeen koko maan kattava 7-19-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen tietojärjestelmä. Tutkimuksessa selvitetään liikuntavammojen määrää ala- ja yläkouluissa.

Liikuntavammaosion vastaavat tutkijat Mari Leppänen & Jari Parkkari
Lue lisää >>


Urheilijan fyysiset ominaisuudet, kuormittuminen ja terveys (LOAD) 2019-

Tutkimuksessa selvitetään SM-liigan pelaajien fyysisten ominaisuuksien, harjoittelun ja pelin aikaisen kuormittumisen sekä terveyden välisiä yhteyksiä.

Vastaavat tutkijat Marko Haverinen & Jari Parkkari


Urheilijan astma 2019- 

Tutkimuksessa selvitetään urheilijoiden astman yleisyyttä ja syntymekanismeja sekä mitataan hengitysteiden terveyden muutoksia urheilu-uran aikana. Tutkimus tehdään yhteistyössä Tampereen yliopiston, TAYS Allergiakeskuksen ja KIHUn kanssa.

Vastaavat tutkijat Rikhard Mäki-Heikkilä


Urheilijan psyykkinen terveys 2019-

Tutkimuksen tarkoituksena on urheilijoiden henkisen terveyden monitorointi ja siihen yhteydessä olevien tekijöiden tutkiminen. Tutkimus tehdään yhteistyössä Tampereen ja Helsingin yliopistojen kanssa.

Vastaavat tutkijat Satu Kaski & Jari Parkkari


Urheile terveenä 2018-

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää vammojen ja sairauksien esiintyvyyttä, vammojen vakavuutta sekä vaikutuksia eri lajien nuorilla urheilijoilla. Lisäksi tutkitaan unen, kokonaisuusaktiivisuuden sekä kuormitustekijöiden yhteyttä vamma- ja sairastumisriskiin. Tutkimuksessa kartoitetaan myös nuorten urheilijoiden myönteisyyttä ja sitoutumista vammojen ja sairauksien viikoittaiseen monitorointiin.


Vastaava tutkija Mari Leppänen
Lue lisää >>


Päävammojen arviointimenetelmän käyttö ja seuranta jääkiekon SM-liigajoukkueissa 2014-

Tutkimuksen tarkoituksena on päävammojen ehkäisyn ja laadukkaan hoidon edistäminen jääkiekossa ja muissa kontaktilajeissa. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston, TAYS neurokirugian yksikön ja Suomen jääkiekkoliiton kanssa.

Vastaavat tutkijat Timo Hänninen & Jari Parkkari


Vammojen epidemiologia ja riskitekijät jääkiekon MM- ja Olympiaturnauksissa sekä SM-liigassa (KIAKKO) 2014-

Tässä tutkimuksessa vammojen seurantaa ja ehkäisyä toteutetaan jääkiekon MM- ja Olympiaturnauksissa sekä SM-liigassa. Tutkimus tehdään yhteistyössä Kansainvälinen jääkiekkoliiton ja Suomen jääkiekkoliiton kanssa.

Vastaavat tutkijat Markku Tuominen & Jari Parkkari


Liikuntavammojen riskitekijät ja vammojen ehkäisy jalkapalloa harrastavilla lapsilla 2013-

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia liikuntavammojen anatomisia, fysiologisia, psykososiaalisia ja olosuhteisiin liittyviä riskitekijöitä sekä vammojen ehkäisymahdollisuutta neuromuskulaarisen harjoittelun avulla.

Vastaava tutkija Kati Pasanen
Lue lisää >>


Terveyttä edistävä liikuntaseura* (TELS) 2013-

Yhteistyötutkimus*, jota johtaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. Mukana UKK-instituutti sekä kansalliset liikuntalääketieteen keskukset.Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten 9.-luokkalaisten nuorten terveystottumuksia ja elämäntyyliä. Lisäksi selvitetään liikuntaseurassa harrastavien nuorten näkemyksiä ja kokemuksia urheiluharrastuksesta sekä kartoitetaan heidän terveystottumuksiaan ja terveydentilaansa. Myös urheilijan terveystarkastus on yksi tutkimuksen osa-alue.

Lue lisää >>


Polvi- ja nilkkavammoja ennustavat tekijät sekä vammojen ehkäisy nuorilla urheilijoilla 2011-

Urheilijoiden liiketaitoja, lihaskuntoa ja terveyttä selvittävä tutkimus, jossa tavoitteena on löytää polvi- ja nilkkavammojen syntyyn liittyviä fyysismotorisia riskitekijöitä ja edelleen kehittää harjoituksellisia menetelmiä vammariskien pienentämiseksi. Kahden vuoden kohorttiseuranta ja yhden vuoden satunnaistettu kontrolloitu koe.

Vastaava tutkija Kati Pasanen
Lue lisää >>

TaULA videoanalyysi

 

Päättyneitä tutkimuksia

Salibandyvammojen ehkäisytutkimus 20042011

Satunnaistettu interventiotutkimus salibandyvammojen ehkäisystä huipputason naispelaajilla.

Kunniamaininnalla hyväksytty väitöskirjatutkimus.

Vastaava tutkija Kati Pasanen


Selkävaivojen ja tapaturmien määrä ja vaikeusaste varusmiespalveluksen
aikana
2007–2015

Epidemiologinen, prospektiivinen seurantatutkimus selkävaivojen ja tapaturmien määrästä ja vaikeusasteesta varusmiespalveluksen aikana.

Vastaava tutkija, ylilääkäri Jari Parkkari


Varusmiesten selkävaivojen ja tapaturmien ehkäisy 2007–2015

UKK-instituutin ja Puolustusvoimien yhteistyönä toteutettu interventiotutkimus varusmiespalveluksen alkuvaiheen intensiivisen lihaskuntoharjoittelun ja neuvonnan yhteydestä selkävaivojen ja tapaturmien esiintyvyyteen varusmiespalveluksen aikana.

Vastaava tutkija, ylilääkäri Jari ParkkariMeneillään olevia kehittämishankkeita

Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma

Liikuntavammojen Valtakunnallisen Ehkäisyohjelman (LiVE) tavoitteena on terveellisten ja turvallisten liikuntatottumusten edistäminen ja liikunnasta aiheutuneiden tapaturmien ja vammojen väheneminen.

LiVE-ohjelma aloitti toimintansa 1.3.2006. Ohjelman toimeenpanohankkeita ovat Terve Urheilija -ohjelma, Terve koululainen -hanke ja Smart Moves -hanke.

 

Terve urheilija 2006–

Terve Urheilija -ohjelman päämääränä on terve ja menestyvä urheilija. Ohjelman tavoitteena on välittää tietoa ja taitoja terveellisestä ja kehittävästä harjoittelusta sekä urheiluseuroissa liikkuville lapsille ja nuorille, heidän valmentajilleen, ohjaajilleen ja taustajoukoilleen että huippu-urheilijoille valmentajineen.

Ohjelman verkkosivuilta löytyy tietoa ja käytännön vinkkejä terveyttä edistävän ja vammoja ehkäisevän harjoittelun tueksi. Terve urheilija -ohjelman ydin on koottu Kymppiympyrään.


Lue lisää: www.terveurheilija.fi, Terve Urheilija -kanava YouTubessa ja Facebookissa

Terve-urheilija   Youtube-32x32    Facebook-TEKOn-sivulle   Twitter logo blue


TEKO – Terve koululainen 2010–

Terve koululainen -hankkeen tavoitteena on ehkäistä kouluikäisten lasten ja nuorten liikuntavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia. TEKO tuottaa koulujen ja oppilaiden käyttöön materiaalia ja toimintamalleja, jotka tukevat terveellistä ja turvallista liikuntaa.

Turvallisen ja terveellisen liikunnan moninaisuus on kiteytetty TEKOn elementtiseinään.

Kehittämispäällikkö Anne-Mari Jussila

Lue lisää: www.tervekoululainen.fi  ja TEKO – Terve koululainen Facebookissa

Teko
     Facebook-TEKOn-sivulle
   Smart Moves
2014–

Smart Moves -hankkeen tavoitteena on lisätä toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten tietämystä terveellisestä ja turvallisesta liikkumisesta, liikuntatapaturmien ennaltaehkäisystä sekä istumisen vaaroista.

Smart Moves tuottaa erilaisia, innostavia aineistoja ja materiaaleja, jotka suunnitellaan nivoutumaan käytännönläheisesti ammatillisten oppilaitosten opetussuunnitelmiin. Materiaalit tulevat olemaan maksuttomia ja kaikkien saatavilla.

Lue lisää: www.smartmoves.fi ja Smart Moves Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa

smartmoves


    Facebook-TEKOn-sivulle   Twitter logo blue  2016 instagram logo

  

Tampereen Urheilulääkäriaseman koulutustoiminta


Bookmark and Share

 

Lue lisää TaULAn

- kehittämishankkeista:

 

YouTubeHankkeiden videot
kootusti YouTubessa
Terve urheilija -kanavalla


- koulutustoiminta